Twee keer per maand geven we in een korte aflevering een overzicht van de belangrijkste nieuwe of gewijzigde wetgeving die de voorbije periode in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. We lichten de inhoud en de draagwijdte van de rechtsregels toe en blikken vooruit op de inwerkingtreding ervan. Daarnaast bespreken we ook enkele rechterlijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges die in het oog sprongen. In deze aflevering: EU: Geen milieueffectenrapport nodig? / Starters-bvba van advocaat uitsluiten van vrijstelling vennootschapsbijdrage strijdig met Grondwet / Notarissen kunnen hypothecaire getuigschriften elektronisch aanvragen en krijgen / Europa beschermt klokkenluiders / Btw: KB verduidelijkt aangifte- en betalingsplicht voor curatoren / Voogdijverklaring komt in centraal register van verklaringen bij Fednot / Rechter moet rekening houden met belang van kind bij verzet van biologische vader tegen afstammingsvordering van moeder

  • ACTUA

Meer info

#belgischstaatsblad #wetgeving #inwerkingtreding #rechtspraak #GwH #Cass #RvSt #HvJ #EHRM
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.