In een arrest van 3 december 2019 vindt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een databeslag dat zich uitstrekte tot gegevens die onder het beroepsgeheim vallen, in strijd met artikel 8 EVRM. De vraag rijst of de Belgische regels over de inbeslagname van gegevens en gegevensdragers van beroepsgeheimhouders volstaan in het licht van dit arrest. Een artikel van Sofie Royer en Ward Yperman van de KU Leuven uit De Juristenkrant voor RECHTspreekt.

  • ACTUA
  • LAW
  • NEWSPAPER

Meer info

#sofieroyer #wardyperman #advocaat #advocatenkantoor #huiszoeking #databeslag #hardeschijf #USB #vertrouwelijkheid #beroepsgeheim #EHRM #EVRM #strafrecht
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.