Voor een onderzoeksrechter een in verdenking gestelde kan aanhouden, moet hij de verdachte binnen de 48 uur na diens vrijheidsberoving verhoren over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot aanhouding, en zijn opmerkingen horen. Zonder zo’n verhoor wordt de verdachte in vrijheid gesteld. In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie wat dat verhoor moet inhouden. Een artikel van Pieter Tersago uit De Juristenkrant voor RECHTspreekt.

  • ACTUA
  • LAW
  • NEWSPAPER

Meer info

#cassatie #onderzoeksrechter #vrijheidsberoving #beveltotaanhouding #verhoor
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.