"Twee keer per maand geven we in een korte aflevering een overzicht van de belangrijkste nieuwe of gewijzigde wetgeving die de voorbije periode in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. We lichten de inhoud en de draagwijdte van de rechtsregels toe en blikken vooruit op de inwerkingtreding ervan. Daarnaast bespreken we ook enkele rechterlijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges die in het oog sprongen. In deze aflevering: Boete voor ontbossing, maar subsidie voor bebossing én grondwaardevermindering / Jeugdbeschermingswet hersteld zolang Vlaams jeugddelinquentierecht nog niet volledig in werking is / Raad van State vernietigt ook KB dat retributiebedragen voor verblijfsvergunning verhoogt / Hervormde Wapenwet is soepeler en strenger / Inwoners kunnen opnieuw naar rechter in naam van gemeente of provincie

  • ACTUA

Meer info

#belgischstaatsblad #wetgeving #inwerkingtreding #rechtspraak #GwH #Cass #RvSt #HvJ #EHRM
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.