Op 30 september 2019 werd een Vlaams regeerakkoord bereikt over het beleid voor de periode 2019-2024. Op het vlak van de fiscaliteit staan tal van hervormingen op til. Naast de afschaffing van de woonbonus zal binnenkort ook de erfbelasting op een aantal punten worden aangepast. De voornaamste wijzigingen zijn het optrekken van de verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen van drie naar vier jaar, het invoeren van een best friends-regeling en het afschaffen van de fiscale voordelen van een duo-legaat. De vraag rijst hoe die fiscaalrechtelijke hervormingen zich verhouden tot het eveneens recent hervormde burgerlijk recht inzake erfenissen. Een artikel van Michelle Aerts en Marie Delbroek uit De Juristenkrant voor RECHTspreekt.

  • ACTUA
  • LAW

Meer info

#michelleaerts #mariedelbroek #burgerlijkrecht #erfrecht #fiscaalrecht #erfbelasting #woonbonus #schenking #verdachteperiode #duolegaat
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.