Twee keer per maand geven we in een korte aflevering een overzicht van de belangrijkste nieuwe of gewijzigde wetgeving die de voorbije periode in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. We lichten de inhoud en de draagwijdte van de rechtsregels toe en blikken vooruit op de inwerkingtreding ervan. Daarnaast bespreken we ook enkele rechterlijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges die in het oog sprongen. In deze aflevering: Gerechtskosten in strafzaken: nieuwe structuur en basisregels vanaf 1 januari 2020 / Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen verjaren niet / Uitstel voor enkele gerechtelijke nieuwigheden / Afschaffing woonbonus en verlaging registratierechten in Vlaams programmadecreet / Vingerafdruk op identiteitskaart: uitvoeringsbesluit concretiseert procedure

  • ACTUA

Meer info

#belgischstaatsblad #wetgeving #inwerkingtreding #rechtspraak #GwH #Cass #RvSt #HvJ #EHRM
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.