Alternatieve en flexibele arbeidsvoorwaarden worden belangrijke instrumenten voor bedrijven om nieuwe werknemers aan te trekken en bestaand personeel te blijven motiveren. Het cafetariaplan is een kader waarbinnen een flexibel beloningsbeleid ontwikkeld kan worden. Werknemers hebben de mogelijkheid om hun salarispakket op te bouwen uit een door de werkgever samengesteld menu. Yves Stox, managing consultant bij Partena Professional, geeft in RECHTspreekt advies over hoe dit menu zonder fout door de werkgever kan samengesteld worden.

  • AUTHORS
  • ACADEMIC
  • CORPORATE
  • LAW

Meer info

#PartenaProfessional #cafetariaplan #cafetaria #flexibeleverloning #SocialEye #yvesstox
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.