Twee keer per maand geven we in een korte aflevering een overzicht van de belangrijkste nieuwe of gewijzigde wetgeving die de voorbije periode in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. We lichten de inhoud en de draagwijdte van de rechtsregels toe en blikken vooruit op de inwerkingtreding ervan. Daarnaast bespreken we ook enkele rechterlijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges die in het oog sprongen. In deze aflevering: Nieuw model voor bewijs van werkhervatting / Uitvoeringsbesluiten bij fiscale wetboeken afgestemd op Invorderingswetboek / Europa gaat consumenten beter beschermen: strengere straffen bij inbreuken, eenvoudige claims en meer transparantie bij online-aankopen / Apart ‘EPC gemeenschappelijke delen’ verplicht voor elk appartementsgebouw / EU maakt grensoverschrijdende fusie, splitsing én omzetting mogelijk / Vlaams programmadecreet 2020 treedt op 1 januari in werking

  • ACTUA

Meer info

#belgischstaatsblad #wetgeving #inwerkingtreding #rechtspraak #GwH #Cass #RvSt #HvJ #EHRM
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.