Op 2 juli 2019 heeft de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht een nieuw multilateraal verdrag voor de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken uitgevaardigd. Het instrument uniformiseert de voorwaarden waaronder beslissingen van overheidsrechters in andere landen erkend en ten uitvoer gelegd kunnen worden en streeft op die manier een vlottere grensoverschrijdende executie na. De conventie moet de evenknie worden van het verdrag van New York van 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken. Een artikel van Cedric Vanleenhove uit De Juristenkrant voor RECHTspreekt.

  • ACTUA
  • LAW
  • NEWSPAPER

Meer info

#cedrixvanleenhove #internationaalprivaatrecht #IPR #erkenning #tenuitvoerlegging #gerechtelijkebeslissingen
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.