Twee keer per maand geven we in een korte aflevering een overzicht van de belangrijkste nieuwe of gewijzigde wetgeving die de voorbije periode in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. We lichten de inhoud en de draagwijdte van de rechtsregels toe en blikken vooruit op de inwerkingtreding ervan. Daarnaast bespreken we ook enkele rechterlijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges die in het oog sprongen. In deze aflevering: Leveringsbeperking voor geneesmiddelenverdelers strijdig met vrij verkeer van goederen / Europese uitleveringsovereenkomst van 1996 geldt vanaf 5 november 2019 / Grondwettelijk Hof vernietigt overgangsregeling voor activeringsbijdrage / Europa heeft zes nieuwe e-standaardformulieren voor bekendmaking overheidsopdrachten klaar / Nieuw AREI gepubliceerd: in werking op 1 juni 2020 / Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

  • ACTUA

Meer info

#belgischstaatsblad #wetgeving #inwerkingtreding #rechtspraak #GwH #Cass #RvSt #HvJ #EHRM
Bèta Wat vind jij van deze podcast?

Deze podcast is een bètaversie. Laat weten wat je ervan vindt via de feedback knop om samen dit concept te verbeteren.